Doręczenie korespondencji

Komornik zajmuje się doręczaniem korespondencji na zlecenie Sądu albo na wniosek powoda zobowiązanego przez Sąd.

Doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

Opłata za doręczenie wynosi 60 zł.

Opłata za czynności zmierzające do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata wynosi 40,00 zł.

Tutaj znajdziesz formularz wniosku o doręczenie korespondencji.