Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Natalia Kucharska

Kancelaria Komornika Sądowego Natalii Kucharskiej przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

Kancelaria Komornika Sądowego Natalii Kucharskiej działa przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach. Komornik prowadzi liczne postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych.

Właściwość ogólną stanowi teren właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach, Komornik może przyjmować wnioski również z terenu właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta z niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

Rewir komorniczy

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Natalii Kucharskiej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach, czyli:

  • miasto Mysłowice,
  • miasto Imielin oraz
  • gminę Chełm Śląski.

Komornik spełnia wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i może przyjmować wnioski również z terenu właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach Rybniku.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy wtedy dołączyć oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o komornikach sądowych.

W sprawach o egzekucję:

  • z nieruchomości,
  • wydanie nieruchomości,
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio komornik działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
Kancelaria

Kancelaria ma dostęp do baz danych

Kancelaria
Kancelaria
Kancelaria
Kancelaria
Kancelaria
Kancelaria
Kancelaria
Kancelaria

Funkcjonowanie Kancelarii Komorniczej

Kancelaria Komornicza nr III w Mysłowicach
41-400 Mysłowice,
ul. Żwirki i Wigury 1/4

NIP: 6492309610

ID kancelarii e-sąd: 1162
ePUAP: KS_Kucharska_Natalia/ezbiegi

Godziny pracy kancelarii i przyjmowania stron:
8:00-16:00
Komornik przyjmuje strony w czwartki
9:00-15:00
w sprawach pilnych Komornik przyjmuje strony także w inne dni

tel. +48 326 663 076
tel. +48 791 532 569
email: myslowice.kucharska@komornik.pl

Rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA Oddz. Katowice

79 1050 1214 1000 0090 6873 1901