Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Natalia Kucharska

Kancelaria Komornika Sądowego Natalii Kucharskiej przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

Kancelaria Komornika Sądowego Natalii Kucharskiej, która działa przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach, na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach, jak również na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.

W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta z niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

Informacje kontaktowe:
41-400 Mysłowice , ul. Żwirki i Wigury 1/4