Egzekucja z nieruchomości

Jednym ze sposobów odzyskania należności wierzyciela jest egzekucja z nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości krok po kroku:

 1. Złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym
 2. Zajęcie nieruchomości i wezwanie do spłaty długu (Wraz z zajęciem Komornik wzywa dłużnika do spłaty należności w ciągu 2 tygodni)
 3. Oszacowanie wartości nieruchomości
 4. Obwieszczenie o licytacji
 5. Licytacja komornicza.
 • Cena wywołania na pierwszej licytacji to 3/4 sumy oszacowania.
 • Cena wywołania na drugiej licytacji to 2/3 sumy oszacowania.
 • Przystępujący do licytacji musi wpłacić 1/10 sumy oszacowania.
 • Licytacja jest publiczna, odbywa się pod nadzorem sędziego lub referendarza sądowego.
 • Przetarg jest ustny, odbywa się na zasadzie oferowania wyższej ceny.
 • Komornik zamyka przetarg po trzykrotnym obwieszczeniu najwyższej zaoferowanej ceny.
 1. Przysądzenie własności. Po wpłaceniu całej ceny nabycia sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
 2. Podział uzyskanej sumy ze sprzedaży nieruchomości.