Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Licytacje

Problemy finansowe mogą finalnie doprowadzić osobę zadłużoną do postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dług nie zostanie spłacony w całości lub nie uda się zawrzeć ugody z wierzycielem, celem spłaty wierzytelność może dojść do zajęcia komorniczego.

Zgodnie z art. 844 i nast. Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego licytacja komornicza jest publiczną sprzedażą majątku należącego do dłużnika celem egzekwowania niespłaconych zobowiązań. Odbywa się ona w systemie typowej aukcji, co oznacza, że wygrywa osoba zdecydowana zapłacić najwyższą kwotę za licytowany przedmiot. Jednakże, ponieważ licytacja ta ma charakter publiczny, ustawodawca zastosował szczegółowe regulacje względem niej.

Licytacje ruchomości i nieruchomości prowadzone przez naszą kancelarię dostępne są pod adresem https://licytacje.komornik.pl jak również na stronie naszej kancelarii. Komornik Sądowy Natalia Kucharska przeprowadza licytacje nieruchomości na obszarze Sądu Rejonowego w Mysłowicach, natomiast licytacje ruchomości są prowadzone na terenie województwa śląskiego.

Licytacje nieruchomości

Licytacje ruchomości