Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Natalia Kucharska

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

Komornik przy wszczęciu nowej egzekucji, dokonuje czynności ustalających majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań oraz na podstawie dostępnych bezpłatnych źródeł informacji, a także wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Rewir komorniczy

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Natalii Kucharskiej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach, czyli:

  • miasto Mysłowice,
  • miasto Imielin oraz
  • gminę Chełm Śląski.

Komornik spełnia wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i może przyjmować wnioski również z terenu właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach Rybniku.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy wtedy dołączyć oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o komornikach sądowych.

W sprawach o egzekucję:

  • z nieruchomości,
  • wydanie nieruchomości,
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio komornik działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
Komornik

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc