Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – EPU – obsługiwane przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie i swoją właściwością obejmuje obszar całego kraju.

Kancelaria Komornicza ma możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych przez internet – jest to dużym udogodnieniem dla wierzycieli.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Uzyskany tytuł wykonawczy oraz wniosek o wszczęcie egzekucji można złożyć bezpośrednio do Komornika wykorzystując system teleinformatyczny EPU.

EPU

Jeżeli chcą Państwo wybrać naszą kancelarię – poniżej przydatne dane

EPU ID 1162