Egzekucja alimentów

Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Tytuł wykonawczy określa strony postępowania (wierzyciel – dłużnik) oraz jakie świadczenie ma być spełnione.

Tytuł wykonawczy jest dokumentem zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności.

Tytułem wykonawczym najczęściej jest to prawomocne lub natychmiast wykonalne orzeczenie sądu (wyrok, postanowienie) zasądzające świadczenie, jak również inne orzeczenia, ugody lub akty, które z mocy przepisów prawa podlegają wykonaniu w drodze egzekucji, np. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i zobowiązał do zapłaty kwoty pieniężnej.

Do wszczęcia egzekucji przez komornika konieczne jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (oraz odpisem aktu urodzenia w przypadku gdy wierzycielem jest osoba niepełnoletnia).

Tutaj znajdziesz wniosek o ściągnięcie alimentów.