Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Licytacje

Licytacje nieruchomości

Do licytacji nieruchomości nie mogą przystąpić: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

  • Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg należy złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania;
  • Cenę wywołania w pierwszej licytacji stanowi trzy czwarte wartości szacunkowej;
  • Cenę wywołania w drugiej stanowi dwie trzecie wartości szacunkowej;
  • Pełnomocnictwo do udziału w licytacji, powinno zostać stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia;
  • Minimalne postąpienie wynosi jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych;
  • Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu, w terminie dwóch tygodni od otrzymania od komornika wezwania, na rachunek depozytowy Ministra Finansów należy uiścić cenę nabycia, z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy może zostać oznaczony dłuższy termin do zapłaty, jednak nie przekraczający miesiąca.

Sorry, nothing found.