Licytacje nieruchomości:

- 2019-01-11 Prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Mysłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 8a.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 64155,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 48116,25 zł.
<
- 2019-02-08 Pierwsza licytacji nieruchomości położonej w Mysłowice, przy ul. Nowowiejskiego 3h.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 150442,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 112831,50 zł.

- 2019-01-11 prawo własności do nieruchomości gruntowej - położonej na działce 8053/225 w Mysłowicach przy ul. Janowskiej posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach o nr KA1L/00027756/2
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 287069,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 191 379,33 zł.

Licytacje ruchomości:

- chwilowo brak