Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku 8:00-16:00.
Przyjęcia stron w czwartki
9:00 - 15:00.